Budi sponzor


Nažalost, ovaj prekrasan umjetnički sport nije prepoznat i dovoljno cijenjen u Hrvatskoj kako bi ga se podupiralo a njihove članove još više motiviralo. Jedini pravi sponzori naših sportaša su roditelji entuzijasti koji se uz trenere trude da zadrže ovaj klub na državnim i međudržavnim rezultatskim listama u vrlo visokom plasmanu.

Stoga molimo sve zaiteresirane za bilo kakav način sponzorstva u vlastitim okvirima i mogućnostima.

Zainteresirani se mogu obratiti putem telefona, mobitela, elektroničke pošte ili direktno na naš žiro račun.

Svaki oblik potpore moguće je objaviti na našim internet stranicama kao i reklame ili logotipa na našoj sportskoj opremi.

HVALA

 

ime kluba Klizački klub Leda
adresa Nadvina 23, Zagreb
tel/fax +385 1 4645347
mobitel +385 98 9138193
e-pošta kontakt
Banka ZAGREBACKA BANKA DD
Trg bana Jelačića 10, 10000 Zagreb
SWIFT ZABAHR2X
IBAN HR6623600001101595881
OIB 83367222193

kkLeda sponzori