Juniori i mlađi juniori


JUNIORI, MLAĐI JUNIORI, MLADI MLAĐI JUNIORI, NAPREDNI MLAĐI JUNIORI

Prezime Ime Kategorija Datum rođenja Reprezentacija Perspektivni
Gedike Norbert juniori 02.02.2008
Barić Bruna juniorke 28.09.2007
Čusak Lena juniorke 07.06.2008 reprezentativka perspektivna ZKS
Damjanović Lara juniorke 16.02.2008
Filipović Megy juniorke 13.11.2008 perspektivna ZKS
Kaić Marta juniorke 01.10.2007
Krmpotić Ivana juniorke 07.01.2006
Marinac Meri juniorke 22.02.2008 reprezentativka perspektivna ZKS
Mijalković Dora juniorke 10.12.2007
Redovniković Karla juniorke 16.06.2007
Tretinjak Marta juniorke 26.06.2008
Prezime Ime Kategorija Datum rođenja Reprezentacija Perspektivni
Čusak Klara napredne mlađe juniorke 28.12.2009
Kašnar Paula napredne mlađe juniorke 22.08.2011 reprezentativka perspektivna ZKS
Sović Eva napredne mlađe juniorke 03.07.2009
Prezime Ime Kategorija Datum rođenja Reprezentacija Perspektivni
Babić Marta mlađe juniorke 20.01.2009
Bunčić Una mlađe juniorke 16.09.2008
Sajko Nika mlađe juniorke 22.11.2009
Tomić Sara mlađe juniorke 14.04.2009
Prezime Ime Kategorija Datum rođenja Reprezentacija Perspektivni
Sajko Tea mlade mlađe juniorke 02.08.2012 perspektivna ZKS
Stepanchuk Anna mlade mlađe juniorke 01.01.2015
Bešić Tara mlade mlađe juniorke 10.04.2012 perspektivna ZKS
Ljubić Karla mlade mlađe juniorke 15.09.2011
Šperanda Lila mlade mlađe juniorke 26.11.2010
Vujević Katarina mlade mlađe juniorke 26.10.2011

Registracija na dan 01.09.2023.