Raspored Treninga


Početnici treniraju ovaj tjedan ponedjeljak, srijedu i petak.

Napomena za subotu grupe kao ovaj tjedan.

RASPORED 20.05-26.05.2024
PONUTO SRI CET PETSUB
UJUTRO
K2zagrijavanje 6.45rotacije 6.45rotacije 6.45zagrijavanje 6.45zagrijavanje 6.45zagrijavanje 6.30
led 7.30-8.30led 7.30-8.30led 7.30-8.30led 7.30-8.30led 7.30-8.307.15-8.15 K2,3
kondaistezanjeistezanjeistezanjeistezanjeistezanje
K1zagrijavanje 5.45zagrijavanje 5.45zagrijavanje 5.45zagrijavanje 5.45zagrijavanje 5.45zagrijvanje 7.45
led 6.30-7.30 led 6.30-7.30 led 6.30-7.30 led 6.30-7.30 led 6.30-7.30 8.30-9.30 K1
istezanjeistezanjeistezanjeistezanjeistezanjeistezanje
odrasli teenszagrijavanj 12zagrijavanj 12
led 12.30-13.30 VELESAJAMled 12.30-13.30 VELESAJAM
istezanjeistezanje
K3,4zagrijavanje 13zagrijavanje 13zagrijavanje 13zagrijavanje 13zagrijavanje 13
led 13.45-14.30led 13.45-14.30led 13.45-14.30led 13.45-14.30led 13.45-14.30
rotacijebaletkondarotacijekonda
K2zagrijavanje 14zagrijavanje 14zagrijavanje 14zagrijavanje 14zagrijavanje 14
led 14.45-15.45led 14.45-15.45led 14.45-15.45led 14.45-15.45led 14.45-15.45
rotacijebaletkondarotacijekonda
K1zagrijavanje 15.15zagrijavanje 15zagrijavanje 15.15zagrijavanje 15zagrijavanje 15.15
led 16-17led 16-17led 16-17led 16-17led 16-17
istezanjebaletkondarotacijekonda