Raspored Treninga


RASPORED 30.01.-05.02.2023.
PONUTO SRI CET PETSUB
UJUTRO
K2zagrijavanje 7zagrijavanje 7zagrijavanje 7zagrijavanje 7zagrijavanje 7zagrijavanje 7.30
led 7.30-8.30 ZVled 7.30-8.30 ZVled 7.30-8.30 ZVled 7.30-8.30 ZVled 7.30-8.30 ZV8.15-9.15 ZV
rotacijeistezanje8.45-9.45 konda istezanje8.45-9.45 konda 9.30-11 ples
K1zagrijavanje 5.45zagrijavanje 5.45zagrijavanje 5.45zagrijavanje 5.45zagrijavanje 5.45zagrijavanje 7.30
led 6.30-7.30 ZVled 6.30-7.30 ZVled 6.30-7.30 ZVled 6.30-7.30 ZVled 6.30-7.30 ZV8.15-9.15 ZV
istezanjeistezanje7.45-8.45 konda istezanje7.45-8.45 konda 9.30-11 ples
odrasli teenszagrijavanje 6.30zagrijavanje 6.30
led 7.15-8.15 SALATAled 7.15-8.15 SALATA8.30-9.30 ples ZV
istezanjeistezanje
K3,413 zagrijavanje 13.15 zagrijavanje 13 zagrijavanje 13.15 zagrijavanje 13 zagrijavanje
13.45-14.30 ZV14-14.45 ZV13.45-14.30 ZV14-14.45 ZV13.45-14.30 ZV
14.45-15.45 rotacije14.45-15.45 balet14.45-15.45 konda istezanje14.45-15.45 konda
17.15-18 KUNA
K2zagrijavanje 14.15zagrijavanje 14.15zagrijavanje 14.15zagrijavanje 14.15zagrijavanje 14.15
14.45-15.45 ZV15-15.45 ZV14.45-15.45 ZV15-15.45 ZV14.45-15.45 ZV
16.00-17.00 rotacije16-17 balet16.00-17.00 konda istezanje15.45-16.45 konda
K1zagrijavanje 15.15zagrijavanje 15.15zagrijavanje 15.15zagrijavanje 15.15zagrijavanje 15.15
16-17 ZV16-17 ZV16-17 ZV16-17 ZV16-17 ZV
17.15-18.15 istezanjeistezanje17.15-18.15 konda istezanje17.15-18.15 konda