Elementi testiranja HKS-a 12 06 2023


PRIJEDLOG ELEMENATA ZA TESTIRANJE
KADETI MLADI MLADJI JUNIORI MLADJI JUNIORI1 testvijenci naprijed
vijenci nazad
visoka pirueta 4 okreta (slobodna noga mora biti prekrižena sva 4 okreta)
valcer korak u obje strane x 4 ponavljanja
2 test1F i 1Lz (klizač mora izvesti navedeni skok sa pravog brida)
visoka pirueta 8 okreta (slobodna noga mora biti prekrižena svih 8 okreta)
4 uzastopna "aviona" po krugu u obje strane (mohowk, vjenčić, mohowk)
3 test1A
kombinirana pirueta koja sadrži po dva okreta sljedeće pozicije: englica, niska promjena noge niska i visoka
dupla trojka naprijed van u obje strane x 4 (klizač mora klizati na jednoj nozi za vrijeme izvođenja trojki)
4 test1A
jedan dvostruki skok
englica 6 okreta (propisani položaj sukladno technical panel handbook)
šlinga naprijed van na obje noge (loop, veličina šlinge od jedne do dvije duljine noža)
5 test1A
dva različita dvostruka skoka
uvinuta ili zadana pirueta kratkog programa juniora za djevojčice 6 okreta
englica ili zadana pirueta kratkog programa za juniore za dječake 6 okreta
kombinirana pirueta sa svim osnovnim pozicijama i jednim level feature
NAPREDNI MLAĐI JUNIORImeđunarodna natjecanja nap.ml. juniora i PH6 testdva različita dvostruka skoka
kombinacija dva različita dvostruka skoka
preskočena englica 6 okreta u osnovnoj poziciji
rocker na obje noge, twizzlle od 3 okreta na obje noge
JUNIORI SENIORI7 testčetiri različita dvostruka skoka
niska pirueta ili englica sa promjenom noge 6 okreta
8 testsvi dvostruki skokovi osim 2A
kombinacija bilo koja dva dvostruka skoka
leteća pirueta kratkog programa za tekuću sezonu
12 testkombinacija dva različita dvostruka skoka
2A
13 test2A
trostruki skok
Klizači moraju polagati testove od 1 na više, testove 1-5 nije potrebno ponavljati svake sezone kao ni 6 test ukoliko se klizač natjecao u kategoriji napredni mlađi juniori na PH ili ISU međunarodnom natjecanju, ostale testove potrebno je obnoviti svake sezone. Položeni 12 test uvijet je za nastup u seniorskoj konkurenciji na PH