[Kviz] Koliko brzo razmišljam u programu?


Welcome to your Koliko brzo razmišljam u programu?

Na službenom zagrijavanju spiker mora najaviti zadnju minutu zagrijavanja!

Kada mi se nešto desi u programu i trebam pauzu moram se javiti:

Bonus za skokove mogu dobiti u bilo kojoj kategoriji!

Za pad u programu oduzet će mi se:

Ukoliko imam problem sa glazbom moram:

Ako sam kadet i imam lastavice ona mora:

Rocker je:

Koliko okreta moramo imati nakon promjene noge u pirueti sa promjenom noge da da se promjena prizna?

U piruetama teška pozicija se broji ako:

Ako moj skok nema potpunu rotaciju:

Uvijek moram doskočiti na pravu nogu!

Što će se desiti ako u slobodnom programu nemam nijednu kombinaciju?

Od skokova u programu moram imati:

Što je polje proučavanja kineziološke analize:

Što će se desiti ako u kratkom programu nemam kombiniranu piruetu?