Kineziološka analiza 2


Welcome to your Kineziološka analiza 2

Koja je ispravna definicija monostrukturalnih acikličkih aktivnosti:

Antropometrijske karakteristike:

Koje su primarne motoričke sposobnosti?

Maksimalni protok energije uz prisutstvo kisika naziva se:

Koja od sposobnosti ima najveći stupanj urođenosti i s tim se i najmanje na nju može utjecati treningom

Što su rast, razvoj, endogeni i egzogeni čimbenici?

Sila koja djeluje na tijelo da se kreće prema zakrivljenoj putanji naziva se:

Sastavnice kineziološke analize su:

Podjela mišića s obzirom na funkciju u nekom pokretu